Jongeren

De PvdA zet alles op alles om er voor te zorgen dat jongeren hun opleiding afsluiten met een diploma dat hen goede perspectieven geeft op de arbeidsmarkt.

De PvdA vindt het belangrijk is dat jongeren ook zelf een eigen ontmoetingsplek kunnen hebben.