Werk en Economie

De PvdA vindt het behoud en mogelijke uitbreiding van werkgelegenheid in de regio van het allergrootste belang.