Beleid

De PvdA staat voor een beleid dat zoveel mogelijk tot stand komt in samenspraak met de inwoners