Standpunten

Zoeken

Beleid

De PvdA staat voor een beleid dat zoveel mogelijk tot stand komt in samenspraak met de inwoners

Lees verder

Duurzaamheid

De PvdA vindt dat ook de gemeente Dantumadiel een voorbeeldfunctie heeft op het gebied van duurzaamheid.  

Lees verder

Fryske Wâlden

De PvdA wil meer initiatieven gericht op het behoud van cultuur historische gebouwen en het Noardelike Fryske Wâlden-gebied.

Lees verder

Herindeling

De PvdA is tegen een gemeentelijke herindeling wanneer de bevolking van Dantumadiel niet de kans krijgt om zich   daarover in een raadgevend referendum uit te spreken.

Lees verder

Jongeren

De PvdA zet alles op alles om er voor te zorgen dat jongeren hun opleiding afsluiten met een diploma dat hen goede perspectieven geeft op de arbeidsmarkt. De PvdA vindt het belangrijk is dat jongeren ook zelf een eigen ontmoetingsplek kunnen hebben.

Lees verder

Ondernemen

De PvdA vindt dat een goed contact tussen de gemeente en  haar lokale ondernemers noodzakelijk is voor gezonde bedrijven en werkgelegenheid.

Lees verder

Onderwijs

De PvdA vindt dat door creatieve samenwerking ook de  kleine scholen in de dorpen moeten blijven bestaan.

Lees verder

Reactie op vragen Christen Unie

Naar aanleiding van de vragen die door de Christen Unie op de raadsvergadering van september zijn gesteld met betrekking tot een optreden van een band in het jongerencentrum “Het Badhûs” het volgende: De vraag aan wethouder Peterson was of hij kon garanderen dat deze band geen muziek met discriminerende en aanstootgevende teksten ten gehore zou brengen, dit naar aanleiding van een motie, die in april 2011 door de Christen Unie is ingediend en met uitzondering van de PvdA en FNP door de raad van Dantumadiel is aangenomen. In deze, aangenomen, motie wordt het volgende aan het college gevraagd. Er voor te zorgen dat het jongerenwerk dat door de gemeente Dantumadiel of in opdracht van de gemeente Dantumadiel door derden wordt uitgevoerd vanaf 1 juli 2011 voortaan vrij is van: Discriminatie en antihumanisme Kwetsende uitlatingen Aanzet tot en uiting van haat en geweld Strijdigheid met algemene moraal en algemeen belang Godslastering Aanstootgevende activiteiten. Er voor te zorgen dat dit ook wordt verwerkt en vastgesteld in het te ontwikkelen jeugdbeleidsplan. De vraag van de PvdA Dantumadiel aan het college is of de motie van de Christen Unie van 15 februari 2011 inmiddels in het jeugdbeleidsplan is verwerkt of dat het college van plan is dit op korte termijn als nog te doen? Let wel, voor de PvdA is het niet nodig, maar wij willen gewoon weten of het college de motie alsnog gaat uitvoeren en dit verwerkt in het jeugdbeleidsplan

Lees verder

Voorlichting

De PvdA wil dat mensen die in de schulden raken voortvarend worden geholpen en actieve voorlichting wordt geboden.

Lees verder

Werk en Economie

De PvdA vindt het behoud en mogelijke uitbreiding van werkgelegenheid in de regio van het allergrootste belang.

Lees verder

Wonen

De PvdA vindt dat iedereen recht heeft op een fatsoenlijke en  betaalbare woning in een veilige buurt.

Lees verder

Zorg

De PvdA wil dat de gemeente kiest voor zorgaanbieders die de beste hulp aanbieden en die zo dicht mogelijk bij mensen in de buurt georganiseerd is.

Lees verder