Door Remy Teunissen op 8 november 2014

WIJ ZIJN TEGEN SLUITING VAN TALMAHOEVE IN FEANWALDEN

Pasana heeft deze week bekend gemaakt dat ze Talmahoeve in Feanwâlden gaan sluiten.
Na het gedeeltelijk sluiten van het ziekenhuis in Dokkum is dit de volgende stap van een afbraak voor voorzieningen in onze regio. Talmahoeve is nu nog een verzorgingshuis en wij begrijpen dat het concept verzorgingshuis (een concept uit de jaren 60 van de vorige eeuw) gaat verdwijnen.
Maar de behoefte aan goede huisvesting en zorg voor ouderen blijft. De kosten voor de zorg worden er ook niet minder om want in plaats van verzorgingshuiszorg wordt er straks voor deze mensen thuiszorg ingezet. Alleen waar dat is, of waar deze mensen dan moeten wonen, is voor ons een raadsel.
Feanwâlden heeft als elk dorp behoefte voor een goede huisvesting van ouderen. Maak samen met een woningcorporatie van Talmahoeve een seniorenwooncomplex. Bewoners huren er zelf een appartement en krijgen indien nodig zorg van een thuiszorgorganisatie. Pasana kan hier zelf een afdeling Kleinschalig wonen bij bouwen. Dit is verpleeghuiszorg in een kleinschalige vorm.
Dit concept is niet uniek. Het wordt in Nederland op honderden plaatsen al toegepast. Maar daarmee behoudt Feanwâlden wel een woon/zorg voorziening voor ouderen.

Remy Teunissen

Remy Teunissen

Naast mijn werk voor de fractie en de partij was ik in het dagelijks leven werkzaam als senior adviseur op het gebied HRM bij Palet in Leeuwarden. Mijn aandachtgebied was daar vooral arbeidsmarkt ontwikkeling en opleiding van personeel voor de zorg. Met ingang van de zomer van 2015 ben ik met pre pensioen en kan

Meer over Remy Teunissen