Door Remy Teunissen op 17 april 2015

Werkbezoek stichting Het Bolwerk

Donderdag 16 april heeft een vertegenwoordiging van de Partij van de Arbeid in Dantumadiel en Dongeradeel een bezoek gebracht aan de welzijnsorganisatie ´Het Bolwerk´ in Dokkum. Een bezoek aan een welzijnsorganisatie heeft voor de PvdA altijd een bijzondere reden. Wij zijn namelijk heel benieuwd naar het nieuwe welzijnswerk dat past binnen een zich ontwikkelende participatie maatschappij. Wat moeten wij ons hierbij voorstellen?

Eelke Nutma, manager van Het Bolwerk legt het ons uit: Tot voor twee jaar terug werkte het welzijnswerk aanbod gericht. Er waren activiteiten voor ouderen, een vacaturebank voor vrijwilligers, er was mantelzorg ondersteuning en er waren jongeren medewerkers. De welzijnsorganisatie organiseerde dit met ondersteuning van vrijwilligers.
Inmiddels is de werkwijze veranderd. Het bolwerk organiseert de activiteiten niet zelf meer maar geeft ondersteuning aan burgers/vrijwilligers die zelf vorm geven aan activiteiten binnen hun eigen gemeenschap. Het bolwerk geeft ondersteuning aan alle activiteiten die de leefbaarheid van een buurtgenoot, straat of dorp vergroten.
Dit is het vormgeven aan de participatie samenleving. Een samenleving waarin wij voor elkaar zorgen, ieder met zijn eigen kwaliteiten, op basis van wederkerigheid. Want wie iets geeft krijgt ook iets terug, al is het waardering of advies.

Het is natuurlijk mooi een dergelijk verhaal te horen. Weg met de calculerende burger die leunt op de overheid die overal voor moet zorgen! Maar er zijn natuurlijk kanttekeningen te plaatsen bij een dergelijk welzijns-verhaal. Laten wij nu de (deskundige) zorg over aan het inzicht en de inzet van een toevallige vrijwilliger. Het antwoord is soms wel want in veel gevallen is dit een goede oplossing. Wel moeten we er voor zorgen dat vrijwilligers als dit nodig is op tijd een vraag doorspelen aan professionele zorgverleners. Maar wanneer weet een vrijwilliger dat dit moet. Het aanbieden van ondersteuning en scholing kan daar het antwoord op zijn.

Dan kom je vanzelf op de vraag of er wel voldoende vrijwilligers beschikbaar zijn die dit willen gaan doen. Daar denken wij met z’n allen nogal verschillend over. Er gaan de komende jaren veel mensen met (pré) pensioen, voor zover ze niet langer moeten doorwerken, want er is sprake van een vergrijzing in onze regio. Deze mensen willen graag iets gaan doen. De tegenwerping is dat deze mensen ook andere dingen willen doen en als ze wel wat doen dit graag op het moment dat het hun uitkomt.
De toekomst zal het leren maar als optimist denk ik dat veel van deze pensionado’s erg betrokken zijn bij hun omgeving en daardoor een belangrijke bijdrage gaan leveren aan deze verandering in onze samenleving.
Eigenlijk is het niet nieuw wat er nu gebeurd op het gebied van samenleven ofwel welzijn in onze samenleving. De overheid geeft aan de burger taken terug, waarvan wij in de afgelopen twintig jaar zijn gaan denken dat professionals en ambtenaren van de overheid het beter konden dan een individuele burger en zijn omgeving.

Blijft de vraag wat het Bolwerk met dit gegeven doet en wat de gemeenten van hun vraagt. Helaas is de opdracht vanuit de betrokken gemeenten aan het Bolwerk onduidelijk. De PvdA in Dantumadiel heeft gevraagd om een beleidsnotitie hierover. Een motie is in november 2014 al aangenomen door de gemeenteraad maar de notitie waarom gevraagd is kunnen wij pas tegen de zomer van 2015 tegemoet zien. In de tussentijd is het Bolwerk zonder kader van de gemeente wel aan de slag gegaan. Medewerkers zijn nu ‘omtinkers WMO’ geworden in de gebiedsteams of ‘Meitinkers’ met een aandachtsveld op het welzijnsterrein.
Onduidelijk is waar wie wat doet. Dat hoort wel een beetje bij de huidige chaotische aansturing waarmee gemeenten vorm willen geven aan een toekomstige participatie samenleving. Duidelijk is wel dat gemeenteraden en colleges hier ver van af staan en dat een groep nieuwe welzijnswerkers hier wel vorm aan wil geven.

Remy Teunissen

Remy Teunissen

Naast mijn werk voor de fractie en de partij was ik in het dagelijks leven werkzaam als senior adviseur op het gebied HRM bij Palet in Leeuwarden. Mijn aandachtgebied was daar vooral arbeidsmarkt ontwikkeling en opleiding van personeel voor de zorg. Met ingang van de zomer van 2015 ben ik met pre pensioen en kan

Meer over Remy Teunissen