Door Remy Teunissen op 23 september 2015

Wanneer komen er woningen met zorg in Dantumadiel?

Een uitgangspunt van onze ontwikkelende participatiesamenleving is dat mensen die ondersteuning of zorg nodig hebben, die kunnen krijgen in hun eigen woonomgeving. Op die manier kunnen deze burgers hun sociale netwerken van familie en vrienden in stand houden.
Dit tenzij er sprake is van intensieve behandeling of ernstige gedragsproblematiek.

Wat wij zien is dat verschillende partijen, die actief zijn op het gebied wonen en zorgverlening, wel aangeven dit te willen realiseren. Maar dat initiatieven moeilijk tot stand komen en dat onze gemeente een regie functie heeft t.a.v. deze ontwikkeling.

Er is een werkgroep in De Westereen zich al jaren inzet voor het realiseren van woningen voor mensen die ook zorg nodig hebben. Een optie voor het realiseren van deze ‘woningen met zorg’ had het voormalige schoolgebouw van de IBS in de Westereen kunnen zijn. Het schoolgebouw is bij inschrijving verkocht. Dit omdat de gemeente dacht geen bestemming te hebben voor dit gebouw.
Een verkoop met voorwaarden waarbij zorg een optie kan zijn maar wat lezen wij in het collegebesluit
”Dat de specifieke doelgroep ‘zorg’ en dus rolstoeltoegankelijkheid daar niet bij hoort”.
Bijzonder want als je wonen met zorg wilt realiseren dan is dat voorwaarde nummer één.

Ook onze woning coöperatie ‘Thus Wonen’ schijnt aan te geven niet in deze ontwikkeling van wonen en zorg mee te kunnen gaan. Is dat zo? Ook hier ligt toch een maatschappelijke verantwoordelijkheid en hoe ligt een deze de verbinding met de WMO waarbij er een gemeentelijke verantwoordelijkheid ligt t.a.v. woningaanpassingen.

Het college zit met een drie petten probleem:
– Is verantwoordelijk voor het onroerend goed en willen dat voor de beste prijs van de hand doen.
– Is verantwoordelijk voor een goede bestemming van de WMO gelden binnen het toegestane budget.
– Is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van een goede woon- en zorg omgeving in de gemeente.

Ik weet niet welke pet het college het beste past.

Maar concludeer wel dat het voeren van regie voor realiseren van wonen met zorg in de eigen omgeving is in Dantumadiel op deze manier niet gerealiseerd gaat worden.

Daarom vraagt de PvdA aan het college in Dantumadiel:

Om zorg te dragen dat op een actieve manier vormen van wonen en zorg in de dorpen van Dantumadiel gerealiseerd gaat worden.
Hierbij gaat het college actief vorm geven aan een regiefunctie op dit gebied.
Een functie die neergelegd kan worden bij de gebiedsteams of een extern persoon met ideeèn en visie op het gebied van wonen en zorg.

Remy Teunissen

Remy Teunissen

Naast mijn werk voor de fractie en de partij was ik in het dagelijks leven werkzaam als senior adviseur op het gebied HRM bij Palet in Leeuwarden. Mijn aandachtgebied was daar vooral arbeidsmarkt ontwikkeling en opleiding van personeel voor de zorg. Met ingang van de zomer van 2015 ben ik met pre pensioen en kan

Meer over Remy Teunissen