23 maart 2015

Vragen met betrekking tot Omrin

Geachte college,

Naar aanleiding van de antwoorden , die wij op 2 maart 2015 hebben ontvangen, op de door ons gestelde vragen met betrekking tot Omrin wil de fractie van de PvdA nog een tweetal vragen stellen. Hiervoor willen wij graag gebruik maken van het vragen halfuurtje van de raadsvergadering van dinsdag 24 maart 2015.

Vraag 1:

Door het college is voor het onderzoeksbureau De Jonge Milieu Advies gekozen omdat dit bureau ruime ervaring heeft op het gebied van afvalbeleid. Uit onze informatie blijkt dat genoemd bureau ook onderzoeken verricht voor Omrin.

Is hier niet sprake van het gezegde: “ De slager is hier zijn eigen vlees aan het keuren”.

Graag een reactie.

Vraag 2:

Naar aanleiding van een toezegging aan de raad heeft het college een informatie avond georganiseerd waarin het college de raad zou informeren over de staand van zaken met betrekking tot Omrin. Tot onze verbazing kreeg de raad geen enkele informatie vanuit het college maar betrof het hier een promotieverhaal van de directie van Omrin.

Ditzelfde overkwam de raad nog eens een keer op de informatieavond met betrekking tot het onderwerp “Welstand”.

De raad moet vooraf duidelijk worden geïnformeerd als het hier gaat om informatie vanuit het college of dat belanghebbende partijen hun zegje kunnen doen.

Graag een reactie.