Door Remy Teunissen op 2 februari 2015

Vragen aan het college van B&W betreffende het project “Binne en Bouwe” Feanwalden.

Damwald, 29 januari 2015.

Geacht college,

In het verslag van de vergadering van burgemeester en wethouders van 20 januari kunnen wij lezen:

De terugkoppeling van het gesprek met de werkgroep “Binne en Bouwe”. Wij lezen hier dat de werkgroep te kennen heeft gegeven dat zij niet als werkgroep verder zullen gaan.

De vragen die wij hier over hebben zijn”

– Is het de werkgroep die te kennen heeft gegeven niet verder te willen gaan of is van de zijde van het college aangegeven hiermee niet verder te willen gaan.

– Betekent dit dat hiermee dit project wordt beëindigt en dat hiermee een matig rapport ter zijde wordt gelegd;

– en kunnen wij dan ook constateren dat veel geld is uitgegeven aan het bureau Radar, die hiervoor een matige prestatie heeft geleverd;

– Wat betekent dit voor de groep bewoners die onder de naam “binnen en Bouwe”, met een beperkte begeleiding van het bureau Radar en de ambtenaren, aan de slag zijn gegaan met het onderwerp burgerparticipatie.

– Hoe wil het college, los van het betrekken van dorpsbelangen bij dit onderwerp, verder vorm geven aan de participatie maatschappij:

_ kortom de vraag is: hoe wilt u de raad, dorpsbelangen en burgers bij dit onderwerp gaan betrekken;

– of is dit een onderwerp dat primair bij burgers hoort te liggen en waarin het college alleen maar een faciliterende functie heeft.

De fractie van de PvdA.

 

Remy Teunissen

Remy Teunissen

Naast mijn werk voor de fractie en de partij was ik in het dagelijks leven werkzaam als senior adviseur op het gebied HRM bij Palet in Leeuwarden. Mijn aandachtgebied was daar vooral arbeidsmarkt ontwikkeling en opleiding van personeel voor de zorg. Met ingang van de zomer van 2015 ben ik met pre pensioen en kan

Meer over Remy Teunissen