Door Remy Teunissen op 18 december 2014

Vragen aan het college betreffende de huishoudelijke hulp

De rechter heeft een uitspraak gedaan over het niet toekennen van huishoudelijke hulp aan twee bewoners van Feanwâlden. De rechter stelt deze bewoners in het gelijk. De gemeente had eerst in gesprek moeten gaan met de bewoners om vast te stellen of de eerdere vastgestelde indicatie voor huishoudelijke zorg 1 kan komen te vervallen. In een reactie van de gemeente ofwel de wethouder schrijf men dat de gemeente de uitspraak respecteert en in gesprek gaat met het betreffende echtpaar.
Eind juli heeft de partij van de arbeid al schriftelijke vragen gesteld over deze procedure. In de vergadering van 23 september 2014 heeft de gemeenteraad in meerderheid een motie aangenomen van de SGP dat met alle mensen, die huishoudelijke hulp krijgen via de gemeente, er een gesprek gevoerd moet worden. Dit om vast te stellen of vergoeding voor huishoudelijke hulp één of twee van toepassing is en of dat de omgeving van de cliënt dit zelf kan realiseren.
In 2013 was al bekend dat er een korting zou komen op het budget van huishoudelijke. Wij weten dat de besluitvorming in de tweede kamer pas begin juli 2014 heeft plaatsgevonden.
Hoe is het dan mogelijk, en dit is in lijn van de brief van de PvdA in juli van dit jaar, dat er pas in september 2014 een besluit komt van het college van B&W om bewoners te informeren. Maar nog erger hoe kan het dat hier een advies uit voortvloeit, dat door de rechter en zelfs de staatssecretaris helemaal onderuit gehaald wordt. Wat wij doen is strijdig met de wet.
Ik verwijt nu het college nog niets en ook niet onze ambtenaren.
Maar wie heeft dan wel bedacht dat dit een wettelijke begaanbare weg is.
En wat nu een doodlopende weg blijkt te zijn.
De raad in ieder geval niet.

De vraag die blijft is:

Wie heeft deze chaos veroorzaakt en waarom is de motie van de SGP over de gesprekken met alle betrokken bewoners niet uitgevoerd.

Wethouder Bos heeft deze vraag beantwoord en het bijzondere van zijn antwoord is dat de schuld wordt gelegd bij de late besluitvorming in de eerste en tweede kamer. Dat is wel waar maar het was voor gemeenten als Dantumadiel alleen een stille hoop dat de bezuinigingen op met name de huishoudelijke zorg zouden worden bijgesteld.

Daar ging mijn vraag niet over. De bezuinigingen komen er aan, de omvang daarvan is nog een discussiepunt. Waar de wethouder geen antwoord op geeft is dat het ingehuurde adviesbureau voor de gemeente en zelfs de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, geadviseerd hebben dat een brief met ‘stoppen huishoudelijke hulp’ voldoende is. De rechter en vervolgens de staatssecretaris zeggen dat dat niet kan. Het is in strijd met de wet. Elk geval moet je individueel wegen. Dat is iets wat de PvdA in Dantumadiel al vanaf het begin belangrijk vond. De gemeente gaat dit nu ook doen maar het blijft heel bijzonder dat de VNG en een gerenommeerd adviesbureau daar anders over denken. Er is op deze manier veel chaos gecreëerd bij burgers die duidelijkheid nodig hebben.

Remy Teunissen

Remy Teunissen

Naast mijn werk voor de fractie en de partij was ik in het dagelijks leven werkzaam als senior adviseur op het gebied HRM bij Palet in Leeuwarden. Mijn aandachtgebied was daar vooral arbeidsmarkt ontwikkeling en opleiding van personeel voor de zorg. Met ingang van de zomer van 2015 ben ik met pre pensioen en kan

Meer over Remy Teunissen