7 november 2014

Partij van de Arbeid stelt vragen over motie Christen Unie mbt songteksten

Naar aanleiding van de vragen die door de Christen Unie op de raadsvergadering van september zijn gesteld met betrekking tot een optreden van een band in het jongerencentrum “Het Badhûs” het volgende:
De vraag aan wethouder Peterson was of hij kon garanderen dat deze band geen muziek met discriminerende en aanstootgevende teksten ten gehore zou brengen, dit naar aanleiding van een motie, die in april 2011 door de Christen Unie is ingediend en met uitzondering van de PvdA en FNP door de raad van Dantumadiel is aangenomen.

In deze, aangenomen, motie wordt het volgende aan het college gevraagd.
Er voor te zorgen dat het jongerenwerk dat door de gemeente Dantumadiel of in opdracht van de gemeente Dantumadiel door derden wordt uitgevoerd vanaf 1 juli 2011 voortaan vrij is van:
Discriminatie en antihumanisme
Kwetsende uitlatingen
Aanzet tot en uiting van haat en geweld
Strijdigheid met algemene moraal en algemeen belang
Godslastering
Aanstootgevende activiteiten.
Er voor te zorgen dat dit ook wordt verwerkt en vastgesteld in het te ontwikkelen jeugdbeleidsplan.

De vraag van de PvdA Dantumadiel aan het college is of de motie van de Christen Unie van 15 februari 2011 inmiddels in het jeugdbeleidsplan is verwerkt of dat het college van plan is dit op korte termijn als nog te doen?
Let wel, voor de PvdA is het niet nodig, maar wij willen gewoon weten of het college de motie alsnog gaat uitvoeren en dit verwerkt in het jeugdbeleidsplan