Door Remy Teunissen op 22 november 2014

Veel waardering voor onderwijsbeleid

Afgelopen week bezocht ik een onderwijsavond. De avond werd verzorgd door de twee onderwijs koepels voor basisonderwijs in onze gemeente. Als primaire taak heeft de gemeente eigenlijk alleen maar het voorzien in voldoende en geschikte schoollocaties. De ontwikkelingen en voorzieningen voor onderwijs worden voor een groot deel aangestuurd door de landelijke overheid.
Gelukkig doet de gemeente Dantumadiel veel meer en beperkt zich niet tot het alleen zorgen voor schoollocaties.
We kregen informatie over:
– Een programma gericht op De Vroeg en Voorschoolse Educatie. De peuterspeelzalen van Kearn gebruiken dit programma. Het wordt ook aangeboden aan kinderen in de kinderopvang. Het programma is gekoppeld aan het onderwijs dat het kind krijgt als het naar de basisschool gaat.
– Het meertalig onderwijs, waarbij naast het Nederlands zowel het Frysk als het Engels aan bod komen.
– Passend onderwijs voor kinderen met een beperking.
– Wensen in de toekomst zoals een ‘Brede school’ in Damwâld. (In de Westereen wordt een ‘Brede school’ begin 2015 geopend. )
Bij de ‘Brede school’ gaat het niet alleen om een nieuw gebouw maar het gaat vooral om een visie op leren. De ‘Brede school’ moet een plek zijn voor kinderen van 0 tot 15 jaar voor opvang, onderwijs en vrijetijdsbeleving.
Kinderen leren niet alleen in een klaslokaal op school. Ze leren ook in andere situaties zoals thuis, sportverenigingen en andere verenigingen. De brede visie van de ‘Brede school’ is een prima basis om hier vorm aan te geven.
Tenslotte is de ‘Brede school’ een plek waar kennis van leerkrachten op peil wordt gehouden.

Vanuit het onderwijs was er veel waardering voor de inzet van onze gemeente op het gebied van ontwikkeling van kinderen.
Voor ons als PvdA is dat dan ook een compliment aan Siepie Hylkema. Zij heeft dit onderwerp als wethouder in de voorgaande twee colleges in haar portefeuille gehad.
Helaas werd dit beleid niet altijd breed gedragen door de gehele gemeenteraad.
Uit de hoek van het CDA klonk met enige regelmaat het geluid dat deze ondersteuning van het basis onderwijs geen primaire taak is van de gemeente.
Ik hoop dat in deze financieel moeilijke tijden voor de gemeente, deze ondersteuning van het onderwijs voort gezet zal worden.
Kinderen zijn de toekomst. Hoe meer kansen wij ze nu geven, hoe meer kansen ze zelf kunnen pakken als ze volwassen zijn.

Remy Teunissen

Remy Teunissen

Naast mijn werk voor de fractie en de partij was ik in het dagelijks leven werkzaam als senior adviseur op het gebied HRM bij Palet in Leeuwarden. Mijn aandachtgebied was daar vooral arbeidsmarkt ontwikkeling en opleiding van personeel voor de zorg. Met ingang van de zomer van 2015 ben ik met pre pensioen en kan

Meer over Remy Teunissen