Door op 30 september 2013

Van fietslichtje tot vuurtorenlamp

Een unieke tentoonstelling in de Dantumadielse Oudheidkamer die gevestigd is in het voormalig Groene Kruisgebouw in De Westereen. Ons eigen streekmuseum heeft nog tot 16 november de wisseltentoonstelling “Elektriciteit, wondere onbegrepen macht” binnen haar muren lopen. In de tentoonstelling staan de, in meer dan 50 jaar, verzamelde elektrische objecten van dhr. Molle van der Werf uit De Westereen centraal. Een complete geschiedenis van het elektrisch licht is te bewonderen en dankzij de boeiende uitleg van dhr. Van der Werf zelf, begrijpt men iets van de wondere onbegrepen macht zoals dat vanaf 100 jaar geleden onze wereld en onze huiskamers binnen kwam. Van het vroegste spaarlamp-systeem met fietslampje tot een vuurtorenlamp van Schiermonnikoog. Van zwarte lampen uit de Tweede Wereldoorlog tot de enorm grote gloeilampen uit het oude Ajax-stadion De Meer. De PvdA-Dantumadiel was afgelopen zaterdag op werkbezoek bij het museum. Wethouder Siepie Hylkema, de raadsleden Froukje Venema en Meent Wiersma en de bestuursleden Rommy Kempenaar en Harry Meijners. Met als opdracht “wie met de toekomst bezig is mag nooit het verleden vergeten”. In dat kader werd ook het belang van een streekmuseum, zoals de Oudheidkamer Dantumadeel, door de PvdA-delegatie onderstreept. De Oudheidkamer in Dantumadiel is dit jaar 55 jaar in actie voor het behoud van alles wat met de historie van de gemeente en haar bewoners te maken heeft. De verjaardagskaart die de PvdA-ers hadden meegenomen was financieel gevuld met een bedrag gelijk aan de leeftijd van de Oudheidkamer. Geart van der Bei uit De Westereen is, met 54 jaar lang, het langstzittende bestuurslid. Samen met Tjeerd Visser en Molle van der Werf regelen ze, als bestuur, het reilen en zeilen van de Oudheidkamer. Ze zijn heren op leeftijd en maken zich zorgen over de opvolging, maar zijn eigenzinnig genoeg. “In nijen ien moat wol in bytsje yn ús ploechje passe, it moat yn ’t bloed sitte om op it âlde spul te passen”. De PvdA-delegatie vond het een leuke en leerzame middag. En de zorgen van het bestuur over de toekomst zullen ze onthouden, ze gaan mee zoeken naar geschikte kandidaten die mee willen helpen om de Oudheidkamer een nog veel langere toekomst te bieden.