Door op 2 februari 2014

Sporthallen Dantumadiel in verval

Ruim een jaar geleden is door het gemeentebestuur van de gemeente Dantumadiel het besluit genomen om drastisch te bezuinigen op de drie gemeentelijke sporthallen. Het onderhoud, schoonmaken en toezicht door een beheerder werd tot een minimum teruggebracht.

Thans blijkt dat het water de gebruikers/huurders van de sporthallen tot de lippen staat doordat zij binnen een jaar met de negatieve gevolgen van het gewijzigde gemeentelijke beleid worden geconfronteerd. Om hierover meer duidelijkheid te krijgen werd afgelopen week door de Partij van de Arbeid in dorpshuis ´´De Pipegael“ te Broeksterwald een openbare avond georganiseerd waar vertegenwoordigers/sters van de scholen/sportverenigingen hun zegje konden doen. Onder deskundige leiding van Johan Boelens, oud-sportleraar en thans directeur van het bewegingscentrum Leeuwarden-Drachten werd aan de avond een geweldig nuttige inhoud gegeven.

Tijdens de discussieronde kwamen van de scholen en verenigingen vooral negatieve maar toch ook wel positieve opmerkingen naar voren zoals: de sporthallen zijn smerig, vooral de entreehal, de sporthalvloer en de douches (veel ouders laten hun kinderen daarom thuis douchen), op meerdere plaatsen stinkt het in de hallen, de laatste gebruiker vergeet soms de hal af te sluiten, waarna jeugd  in de sporthallen is te vinden die daar niets te zoeken hebben, met alle gevolgen van dien,het beheer is slechter geworden terwijl de tarieven behoorlijk omhoog zijn gegaan;  specifieke klachten uit Feanwalden: het elektrisch is uit het jaar nul, slechte warmteregeling, een al meer dan een jaar lekkend dak. Opmerkingen van meer positieve aard: Mensen met een uitkering betrekken bij het beheer (kan als verdringing worden gezien), een vereniging of verenigingen samen een sporthal laten exploiteren, de veldsporten zwaarder belasten waardoor meer lucht ontstaat voor de binnensporten, in de sporthallen meer niet sportgebonden activiteiten zoals evenementen, shows, optredens organiseren wat de financiële exploitatie ten goede komt, er moet een sportfederatie/sportplatform komen die de gemeenschappelijk sportbelangen bij de gemeente behartigd. Aan het slot van de avond wordt door de aanwezige fractieleden van de Partij van de Arbeid toegezegd dat zij initiatieven zullen ondernemen om de problemen rondom de sporthallen in de gemeenteraad aan de orde te stellen/op de agenda te krijgen.