Door op 31 oktober 2013

PvdA wil zekerheid van college over extra geld armoedebestrijding

 Als gevolg van de economische crisis, de oplopende werkloosheid en het niet vroegtijdig signaleren van schulden leven steeds meer mensen in Nederland in armoede. Het kabinet heeft extra geld beschikbaar gesteld voor gemeentes om armoede te bestrijden. Dit geld is echter niet geoormerkt en de PvdA Dantumadiel wil, samen met CDA en ChristenUnie, van het college de garantie dat dit extra geld ook daadwerkelijk aan alleen armoedebeleid wordt besteed. Door de toenemende werkloosheid moeten steeds meer mensen in Dantumadiel van een laag inkomen zien rond te komen. De collegepartijen willen er dan ook van verzekerd zijn dat dit extra geld terecht komt bij de mensen die het hard nodig hebben en niet voor andere beleidsdoeleinden gebruikt wordt. Vooral huishoudingen met kinderen hebben extra aandacht nodig volgens de PvdA, CDA en ChristenUnie.

 De extra middelen zijn dankzij de inspanningen van de Tweede Kamerfractie van de PvdA en staatssecretaris Jetta Klijnsma vrijgemaakt. Voor 2013 is er extra geld toegevoegd aan het gemeentefonds en komt er incidenteel bijna € 23.000,- extra naar de gemeente Dantumadiel. Voor 2014 zal dit ongeveer € 80.000,- zijn en vanaf 2015 zal er structureel circa € 100.000,- extra vanuit Den Haag in de gemeentekas vloeien.

Er is op dinsdag 29 oktober, tijdens de behandeling van de begroting, een motie ingediend met daarin plannen die o.a. de positie van particuliere organisaties, zoals de Voedselbank Dantumadiel en Stichting Present, sterk verbeterd. Ook willen de fracties het eigen gemeentelijk beleid versterken en meer aandacht voor het voorkomen van schulden en het vroeg signaleren van betalingsproblemen onder gezinnen. Op dinsdag 5 november worden de besprekingen over de begroting afgerond. PvdA-CDA en ChristenUnie verwachten dan brede steun van zowel het college van B&W als ook van alle collega-raadsfracties.