20 januari 2015

PVDA -congres 18 januari 2015

Terwijl de regen twee uur lang het dak van de auto geselde spraken de inzittenden o.a. over Noorderslag, eigen risico in de zorg, de kwaliteitskroketten van Hajé, Pinkpop,de ruk naar rechts van het CDA en de invloed van Frans Molenaar op de outfit van de brugwachter.
Precies tien uur arriveerden wij bij de, volgens mij, meest sensationele locatie waar ooit een PVDA-congres werd gehouden.Een enorme oude veevoerfabriek met doorgebroken graansilo’s en overslag aan het Amsterdam-Rijnkanaal in Utrecht. Hans Spekman opende de dag met geweldige toespraak waarin hij vastberadenheid en geduld noemde om onze idealen te bereiken. Vasthouden, volhouden niet loslaten maken hier onderdeel vanuit. Moties betreffende de vrije artsenkeuze en het de positie van oud-voorzitter Ruud Koole zouden vandaag de hete hangijzers zijn. De eerste motie werd met een krappe meerderheid verworpen en Ruud Koole kreeg niet een plaats op de lijst voor de Eerste Kamer. Het congres werd, zoals altijd, gekenmerkt door het indienen, verwerpen, wijzigen en langdurig toelichten van moties. Zelfs het basisinkomen kwam weer aan de orde. Dat alles in een ambiance van geroezemoes, koffie, lunch, oude bekenden en informele gesprekken in de wandelgangen.
Jannewietske de Vries wist menig prominent hoofd te tooien met de muts van de Culturele Hoofdstad.
Ver in de middag, na het praktische gedeelte, hield Paul Tang, fractievoorzitter in het Europees Parlement een vlammend betoog over nut en noodzaak van Europese samenwerking, Marleen Barth, lijsttrekker voor de Eerste Kamer, sprak en Diederik Samsom sloot af met een soms emotionele speech.
Als toegift werden de provinciale lijsttrekkers aan de zaal voorgesteld. Ons aller Jannewietske de Vries deed niet onder tussen dat mannelijke geweld.
Na een biertje en een glaasje wijn keerden we huiswaarts met de beleving van een vrij tam congres, maar toch ook met het idee dat we de komende Provinciale Verkiezingen positief tegemoet kunnen en moeten zien.
21.30 uur trok ik de sleutel uit het contact slot.

Hero de Vries.