Door Remy Teunissen op 18 september 2015

Pasana

pasana

De fractie van de PvdA, gaat volgende week in de gemeenteraadvergadering van Dantumadiel, aan het college vragen om samen met de curatoren aangifte te doen en openbaar ministerie te verzoeken onderzoek te doen of er mogelijk onbehoorlijk bestuur en faillissementsfraude heeft plaatsgevonden in de top van Zorggroep Pasana. Dit om op deze manier financiële schade te beperken en door een persoonlijke aansprakelijkstelling van de bestuurders van Zorggroep Pasana te bewerkstelligen.
Het faillissement van Zorggroep Pasana heeft voor de gemeente en haar inwoners grote financiële en maatschappelijke problemen met zich mee gebracht. De ouderenzorgtak is meegegaan in het faillietcement terwijl deze wel rendabel was. De Zorggroep Pasana heeft hierdoor als grote regionale werkgever veel gezinnen in de problemen gebracht en er is veel onrust is ontstaan bij bewoners van Pasana Ouderenzorg en hun familieleden.
Geld bestemd voor de ouderenzorg ofwel het budget voor de AWBZ voorzieningen van pasana is gebruikt voor de verlieslijdende onderdelen die vallen onder de zorgverzekeringswet ofwel onder onze reguliere zorgverzekering. Geld dat bestemd was voor de verpleeg en woon-zorgvoorzieningen van Pasana is doorgesluisd naar het ziekenhuis in Dokkum. Gevolg hiervan is dat alle bewoners van de instellingen voor ouderenzorg niet gekregen hebben wat ze hadden kunnen krijgen als het bestuur accuraat, maatschappelijk verantwoord en bestuurlijk correct had gehandeld.

Remy Teunissen

Remy Teunissen

Naast mijn werk voor de fractie en de partij was ik in het dagelijks leven werkzaam als senior adviseur op het gebied HRM bij Palet in Leeuwarden. Mijn aandachtgebied was daar vooral arbeidsmarkt ontwikkeling en opleiding van personeel voor de zorg. Met ingang van de zomer van 2015 ben ik met pre pensioen en kan

Meer over Remy Teunissen