Door Remy Teunissen op 11 april 2014

Partijen in Dantumadiel kiezen voor een rechts Christelijke coalitie

De informateur voor een college in Dantumadiel, Jan Jitse Visser, heeft donderdag (10-4-2014) bekend gemaakt dat partijen CDA, CU en FNP gaan starten met de formatie van een nieuw college voor onze gemeente. De PvdA in Dantumadiel is de afgelopen weken de onderhandelingen ingegaan met de ambitie om opnieuw deel te gaan nemen aan het college. Daar hadden wij dan ook een goede reden voor; namelijk een zeer ervaren wethouder in de persoon van Siepie Hylkema. Het belang van ervaren wethouders was een van de uitgangspunten bij de coalitievorming. Bijzonder is het dan ook dat nu gekozen wordt voor twee beginnende wethouders, en dat op een moment dat binnen een jaar er drie omvangrijke taken van het rijk naar de gemeente worden overgeheveld (de drie decentralisaties). Voor ons als PvdA is het dan ook onbegrijpelijk dat een partij en een wethouder met veel dossier kennis op het gebied van jeugd, WMO en participatie niet gaat deelnemen aan de coalitie en het college. Hierbij is onze grootste zorg dat beleid op het gebied van onderwijs, jeugd en cultuur zal worden wegbezuinigd en dat de noodzakelijke ontwikkelingen op het gebied van de participatie maatschappij, en denk hierbij aan zorg, welzijn en werkgelegenheid een ernstige vertraging zal oplopen. Immers een beginnend wethouder heeft een tot twee jaar nodig om zich in te werken en 1 januari 2015 moet de uitvoering van dit beleid er al staan. De uitslag van de gemeenteraads-verkiezingen laat in onze gemeente een verschuiving zien naar een meer rechts Christelijke politiek. Dit heeft zich vertaald richting de vorming van een college met deze signatuur. Het lijkt op een politiek opportunistische keuze. Dat mag maar het baart onze ernstige zorgen en als PvdA zullen wij dit nu kritisch gaan volgen in de komende vier jaren.

Remy Teunissen
Fractievoorzitter PvdA
0653365802

Remy Teunissen

Remy Teunissen

Naast mijn werk voor de fractie en de partij was ik in het dagelijks leven werkzaam als senior adviseur op het gebied HRM bij Palet in Leeuwarden. Mijn aandachtgebied was daar vooral arbeidsmarkt ontwikkeling en opleiding van personeel voor de zorg. Met ingang van de zomer van 2015 ben ik met pre pensioen en kan

Meer over Remy Teunissen