Door Remy Teunissen op 12 januari 2016

Nieuwjaarswandeling Partij van de Arbeid

Afgelopen zaterdag organiseerde de PvdA Dantumadiel haar jaarlijkse nieuwjaarswandeling. Dit jaar werd de wandeling voor het eerst georganiseerd binnen het samenwerkingsverband van de PvdA in Noord-oost Fryslan. Ruim dertig mensen hebben deel genomen aan de wandeling die dit keer werd gelopen door Damwâld. Deze wandelingen zijn altijd een combinatie van lopen en geïnformeerd worden over het gebied waar je door heen loopt.

Damwâld is een bijzonder dorp om door heen te lopen en iets over de geschiedenis van het dorp tot je te nemen. Damwâld is op 1 januari 1971 pas één dorp geworden. Daarvoor waren het de drie dorpen Dantumawoude, Akkerwoude en Murmerwoude. De samenvoeging van de dorpen werd in 1971 bepaald niet met enthousiasme ontvangen door een groot deel van de inwoners. Het was ruimtelijk het resultaat van het volbouwen van alle open ruimte tussen de drie dorpen. De start van de wandeling was in ‘De Kruisweg´, een herberg gebouwd in 1881, ooit de halteplaats van de paardentram van Feanwâlden naar Dokkum en thans het dorpshuis van Damwâld. De moderne geschiedenis van de drie dorpen en dus Damwâld kent drie belangrijke periodes. De periode van 1890 – 1910, uit deze tijd stammen de oude gebouwen van de openbare en christelijke scholen (later ook de Ulo), het oude gemeentehuis, de kruisweg en de melkfabriek. Daarna kwam de periode van 1960 – 1970, met de nieuwe scholen voor lager onderwijs en de Tsaad, de sporthal, het winkelcentrum en vooral de vele woningbouw. En tot slot de periode van 2000 tot nu, een periode die eigenlijk is gestart met de bouw van het nieuwe gemeentehuis in Damwâld tot en met de nieuwbouw van de wingerd. De wandelaars hebben tijdens de tocht stil gestaan bij het trieste aanzicht van de oude melkfabriek aan de achterweg en er werden herinneringen opgehaald aan de oude haven van Akkerwoude die hier naast heeft gelegen.

De volgende belangrijkste stop was bij het standbeeld van meester Klok nabij de kerk van Akkerwoude. Meester Klok, hoofdmeester van de openbare school in Akkerwoude was erg betrokken bij de mensen en hun armoede in onze streek. Hij streed in de gemeenteraad tegen de gevolgen van de armoede. Een gemeenteraad die op dat moment gedomineerd werd door een conservatieve christelijke coalitie. Hij was jaren lang lid van de staten van Fryslân. Meteen na de oorlog werd hij tijdelijk burgemeester van Kollumerland en daarna burgemeester in Het Bild. Op de foto staan de wandelaars bij het beeld van meester Klok.

De wandeling eindigde bij de rotonde in Damwâld vroeger Murmerwoude. Op deze plek kun je het verleden en de toekomst van het dorp het beste bekijken. De vroege geschiedenis kun je daar terugvinden in de toren van de kerk. Het verhaal gaat dat Bonifatius in de omgeving van Dokkum is vermoord, volgens een van die verhalen is dat gebeurd in Murmerwoude. Ze zouden hem aldaar de hersenen ingeslagen hebben met drie oude broden, deze broden zijn versteend en ingemetseld in de toren van de kerk in Murmerwoude. Bijzonder want dit is tussen 672 en 675 gebeurd en de bonifatiuskerk in Murmerwoude stamt uit de 13 eeuw. Ruim een eeuw geleden zag je vandaar de korenmolen staan op de plek waar nu de spar is, maar ook het oude en nieuwe gemeentehuis en de oude ULO. Het is ook de plek van de toekomst. In het kader van ‘Kansen in Kernen’ ligt er een prachtig plan om van dit centrale punt in het dorp weer een dorpshart te maken.

Traditie getrouw werd de wandeling afgesloten met een snertmaaltijd in ‘De Kruisweg”.

Remy Teunissen

Remy Teunissen

Naast mijn werk voor de fractie en de partij was ik in het dagelijks leven werkzaam als senior adviseur op het gebied HRM bij Palet in Leeuwarden. Mijn aandachtgebied was daar vooral arbeidsmarkt ontwikkeling en opleiding van personeel voor de zorg. Met ingang van de zomer van 2015 ben ik met pre pensioen en kan

Meer over Remy Teunissen