Door Remy Teunissen op 3 februari 2014

Los laten en niet laten vallen Welzijn in 2014

Het is vrijdagochtend 9.00 uur en de koffie staat klaar in Nij Tjaerda in Damwâld. Een delegatie van de partij van de arbeid brengt die ochtend een bezoek aan het diensten- of activiteitencentrum aldaar. Wij worden opgewacht door een aantal enthousiaste vrijwilligers, een bestuurslid van de stichting het Bolwerk en de interim manager. Het toeval wil dat de vrijwillige coördinator van de vrijwilligers in Nij Tjaerda Otto de Jong ook lid is van de delegatie van de PvdA. Hij opent dan ook de bijeenkomst en vertelt dat wij op zoek zijn naar wat het ‘Nieuwe welzijn’ nu precies is. Anne-Miep Bloem begint onmiddellijk met een boeiend verhaal over dat wij nu leven in een tijdperk van grote verandering. De oude systemen van een aanbod op het gebied van welzijn bestaan nog wel maar zijn snel aan het veranderen. Welzijn is in de laatste dertig jaar een taak van de overheid geworden. Een taak waarvan de burgers ook zijn gaan verwachten dat wordt aangeboden. Je hebt daar recht op. Nu geeft de overheid en dus ook het bolwerk dit voor een belangrijk deel weer terug aan de dorpen. De welzijnsstichting speelt nog wel een belangrijke rol maar meer in de voorwaarde scheppende sfeer. Het zijn de vrijwilligers zelf, die samen met de bezoekers de activiteiten bedenken en organiseren. Er vallen termen als kanteling en burgerparticipatie. Kern is dat men wil uitgaan van de kwaliteiten van mensen. Het is niet de beroepskracht die met hulp van vrijwilligers iets organiseert. Het zijn de vrijwilligers zelf die het bedenken, samen met de bezoekers van de activiteiten. De eigen kracht versterken van deze vrijwilligers is belangrijk en ook om gebruik te blijven maken van de mogelijkheden die bezoekers zelf hebben om een bijdrage te leveren. Een van de activiteiten die de vrijwilligers daar zelf organiseren is hun restaurant. Elke laatste vrijdag van de maand wordt hier gekookt voor ruim 25 mensen. Voor veel ouderen die dan komen is dit een belangrijk sociaal gebeuren. Zeker als je alleenstaand bent is het prettig om samen te eten met een bingo als dessert. Het is zo’n succes dat de organiserende vrijwilliger al overwegen om dit eens in de veertien dagen te gaan organiseren. Het ‘Nieuwe welzijn’ is een heel veranderingsproces. Het brengt ook onzekerheid en is zoeken naar nieuwe verhouding en verantwoordelijkheden tussen een welzijnsstichting en de vrijwilligers. Verbinding zoeken met het dorp, en in dit geval Damwâld, is erg belangrijk. Want dit activiteitencentrum staat open voor alle bewoners van het dorp. Een rondleiding door de ruimtes van het centrum liet ons zien dat hier veel mogelijkheden zijn. Leuk was het om te zien dat vrijwilligers zelf begonnen aan te geven ‘dit gaan wij daar doen’ en ‘dit zetten wij daar neer’. Ze worden langzaam eigenaar van hun deel van het gebouw. De eigenaar zelf, en dat is Thus Wonen, zou het oude kantoordeel van Nij Tjaarda beschikbaar moeten stellen voor het dorp. Het staat nu deels leeg, terwijl het de woonfunctie in Nij Tjaerda prima kan versterken en daar heeft een woningcorporatie toch ook zijn voordeel aan. Welzijn nieuwe stijl, wij hebben er even naar kunnen kijken en zijn benieuwd hoe zich dit ontwikkelt in de komende jaren.

Remy Teunissen

Remy Teunissen

Naast mijn werk voor de fractie en de partij was ik in het dagelijks leven werkzaam als senior adviseur op het gebied HRM bij Palet in Leeuwarden. Mijn aandachtgebied was daar vooral arbeidsmarkt ontwikkeling en opleiding van personeel voor de zorg. Met ingang van de zomer van 2015 ben ik met pre pensioen en kan

Meer over Remy Teunissen