Door Remy Teunissen op 15 februari 2016

Je komt er niet in

“je komt er niet in”, met deze slogan werd de afgelopen maanden volop aandacht gevraagd voor de ratificatie van het VN-verdrag voor mensen met een handicap. Ook mensen met een beperking moeten altijd toegang hebben tot openbaar vervoer, websites, winkels en overheidsinstanties. Het initiatief kwam van de Kamerleden van de PvdA en de CU .

Toch is het wettelijk vastleggen van toegankelijkheid volgens hen slechts een voorzet. ‘Juist lokale en provinciale politici moeten hiermee aan de slag. Zij kunnen deze bal  verder door laten rollen.’

Voor de fracties van de CU en de PvdA in Dantumadiel een belangrijke reden om hierover vragen te stellen aan hun college. Wat deze fracties willen weten is hoe het college in Dantumadiel vorm gaat geven aan dit VN verdrag. Kern is dat burgers met een handicap, dezelfde mogelijkheden moeten hebben om deel te nemen aan de samenleving, als elke andere burger zonder een beperking.

Het verhaal van iemand in een rolstoel; ‘Ons land is echt niet zo toegankelijk als veel mensen denken. Op mijn achttiende belandde ik door een ongeluk in een rolstoel. Alles wat achttien jaar vanzelfsprekend was, bleek opeens niet meer zo vanzelfsprekend. De toegankelijkheid van het openbaar vervoer in Nederland is een drama en veel horecagelegenheden hebben een drempel voor hun deur. Het is niet voor niets dat veel patiëntenorganisaties Nederland een ontwikkelingsland noemen als het gaat om toegankelijkheid. Helaas kan ik dat alleen maar beamen.’

De CU en de PvdA willen dan graag ook weten wat het college van B&W in Dantumadiel gaat doen, om de toegankelijkheid voor voorzieningen, informatie en communicatie binnen de gemeente te verbeteren voor burgers met een handicap. Dit geldt niet alleen voor de gemeentelijke organisatie maar ook voor maatschappelijke organisaties en bedrijven. Als wij willen dat iedere burger zo lang mogelijk zelfstandig kan blijven deelnemen in onze samenleving, dat zullen wij die samenleving daar ook voor hen moeten inrichten. Rolstoel toegankelijkheid lijkt vanzelf sprekend, maar is het niet. Slecht horende burgers zie je niet bij openbare bijeenkomsten en als je blind bent is het moeilijk je weg te vinden. Daarnaast zijn er mensen in onze samenleving met een psychische of verstandelijke beperking. Voor een groot deel van deze mensen is onze samenleving erg ingewikkeld en door de liberalisering van Nederland verwachten wij wel dat ze zonder ondersteuning hun weg weten te vinden in het leven.

De vragen van PvdA en Cu zijn vooral praktisch gericht; wat kunnen wij op korte termijn realiseren om onze samenleving, ook voor mensen met een handicap, meer mogelijkheden te geven.

Remy Teunissen

Remy Teunissen

Naast mijn werk voor de fractie en de partij was ik in het dagelijks leven werkzaam als senior adviseur op het gebied HRM bij Palet in Leeuwarden. Mijn aandachtgebied was daar vooral arbeidsmarkt ontwikkeling en opleiding van personeel voor de zorg. Met ingang van de zomer van 2015 ben ik met pre pensioen en kan

Meer over Remy Teunissen