Door op 11 februari 2014

It Skoar, veilige en vertrouwde haven

Afgelopen week heeft een delegatie van de Partij van de Arbeid in Dantumadeel een bezoek gebracht aan  de Thiedamawei, voorheen“It Skoar“ in Damwoude, waar kinderen met een   ( meervoudige)verstandelijke beperking wonen. De Thiedamawei is onderdeel van Talant (zorggroep Alliade)

Gastvrouw voor de mensen van de Partij van de Arbeid was Ynske Lautenbach, teamleider. Op een inspirerende, enthousiaste en zeer betrokken manier wist zij het verhaal van de Thiedamawei te brengen. Na de nieuwbouw van “De Wingerd“, school voor speciaal en voortgezet speciaal onderwijs aan zeer moeilijk lerende kinderen in Damwoude, werd al redelijk gauw daarna de nieuwbouw voor huisvesting van de kinderen door Talant ter hand genomen. Uiteindelijk werden er in de nabijheid van “De Wingerd“ zeven nieuwe  woningen  gebouwd. Elke woning  bevat 5 plekken  waar de kinderen, onder begeleiding van een in totaal 50-tal (deels parttime) medewerkers/sters, al naar gelang van hun beperking, meer of minder zelfstandig kunnen wonen.  In totaal is er opvang voor 35 kinderen in de leeftijd  tot 18 jaar. Het grootste deel van deze kinderen bezoekt  door de week “De Wingerd“. Een kleiner deel bezoekt scholen in Dokkum en Drachten of KDC It Lytshus, gevestigd in de “Wingerd”. Tevens  is het mogelijk dat kinderen in de weekenden of vakanties bij hun ouders/verzorgers kunnen verblijven. De belangstelling van ouders/verzorgers voor opvang/verblijf van hun kind op  de Thiedamawei  is behoorlijk groot. Tegelijk blijkt dat de doorstroom van kinderen vrij behoorlijk is, waardoor er sprake is van korte wachtlijsten. Uiteraard was aan het bezoek van de P.v.d.A.-delegatie ook een rondleiding door de gebouwen van de Thiedamawei verbonden. Op deze wijze werd een indruk gegeven hoe en op welke verschillende manieren de kinderen gebruik konden maken van de voor hen bestemde ruimten. Geconstateerd kon worden dat zoveel mogelijk  een voor kinderen als normaal geldende huisvesting en inrichting werd gehanteerd. Al met al een verhelderend, blikveld-verruimend en leerzaam bezoek aan deze prachtige accommodatie en Talant bedankt voor “de open deuren“.