Door Remy Teunissen op 25 september 2013

Gemeenteraad stemt in met de nieuwe toekomst voor de muziekschool ‘De Waldsang’

 Muziek onderwijs is belangrijk voor elk kind. Maar door de opgelegde bezuinigingen van de Rijksoverheid staat ook het budget voor muziekonderwijs binnen gemeentes onder druk, zo ook in Dantumadiel. Als fractie van de PvdA maakten wij ons al langer zorgen over de toekomst van het muziekonderwijs, waarbij wij wel weten dat onze wethouder Siepie Hylkema zich volledig inzet voor het behoud van dit onderwijs. Gelukkig heeft de muziekschool ‘De Waldsang’ op deze onwikkeling gereageerd door de stichting om te vormen tot een Coöperatieve Vereniging. Door deze organisatievorm worden docenten mede eigenaar van de muziekschool. De docenten behouden hun werk, het geven van muziekonderwijs aan kinderen in onze regio. Muziek onderwijs dat zijn basis vindt in de Algemene Muzikale Vorming (AMV) zoals die wordt aangeboden aan kinderen in het basisonderwijs. Deze AMV is een prachtige ingang voor het maken van een keuze voor het leren bespelen van een muziekinstrument, waarvoor de nieuwe muziekschool dan weer de docenten kan leveren. De PvdA in Dantumadiel is blij dat de raad van de gemeente vanavond voltallig heeft ingestemd met deze nieuwe vorm voor de muziekschool en dat wij ondanks de bezuinigingen het muziek onderwijs kunnen behouden. Een woord van waardering ook voor de muziekschool die deze transitie voortvarend heeft ingezet in overleg met de betrokken wethouders.

 

Remy Teunissen

Remy Teunissen

Naast mijn werk voor de fractie en de partij was ik in het dagelijks leven werkzaam als senior adviseur op het gebied HRM bij Palet in Leeuwarden. Mijn aandachtgebied was daar vooral arbeidsmarkt ontwikkeling en opleiding van personeel voor de zorg. Met ingang van de zomer van 2015 ben ik met pre pensioen en kan

Meer over Remy Teunissen