Door Remy Teunissen op 10 maart 2014

Geen snelweg door De Westereen

Moet er nu wel of niet een westelijke ontsluitingsweg komen in De Westereen. Dit onderwerp roept terecht veel discussie op in het dorp. Wethouder Bos heeft geprobeerd om voor een zaal met tweehonderd mensen uit De Westereen dit uit te leggen. Zijn voorstel is een aansluiting op de Centrale As, langs de Lange Reed en de Yndustrywei. Zoals PvdA’er Pieter Klaver het verwoordde lijkt dit op een snelweg door het dorp.

Veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid zijn voor de PvdA belangrijke punten. En er is een probleem, in De Westereen, dat opgelost moet worden wanneer we het over veiligheid, bereikbaarheid en leefbaarheid hebben. En dat is het drukke verkeer dat door het dorp zijn verdere weg moet vinden. Dat daarvoor een oplossing moet komen staat ook in de eigen dorpsvisie van De Westereen. Maar hoe de oplossing er uit moet zien, is ook voor de PvdA nog een vraag. Eerst goed onderzoeken! De PvdA vindt dat er eerst gedegen onderzoek moet komen naar de verkeerseffecten van de herinrichting van de kom van het dorp, de realisatie van de oostelijke rondweg en de gewenste aanpassingen op de Ferlinge Statjonsstrjitte en de Tsjerkestrjitte. Van belang is dat iedereen hierbij betrokkenen wordt en hierover mee kan praten en zijn of haar  mening kan geven. Het mag daarbij, wat de PvdA betreft, niets uitmaken of je nu eigenaar of huurder bent. Als een en ander compleet duidelijk is en het doet opnieuw blijken dat een westelijke ontsluiting echt nodig is, dan pas ga je met alle betrokkenen praten over hoe en waar deze eventuele weg dan kan worden aangelegd.

 

Een ding wil de PvdA in ieder geval niet en dat is: een snelweg door De Westereen.

Remy Teunissen

Remy Teunissen

Naast mijn werk voor de fractie en de partij was ik in het dagelijks leven werkzaam als senior adviseur op het gebied HRM bij Palet in Leeuwarden. Mijn aandachtgebied was daar vooral arbeidsmarkt ontwikkeling en opleiding van personeel voor de zorg. Met ingang van de zomer van 2015 ben ik met pre pensioen en kan

Meer over Remy Teunissen