Door Remy Teunissen op 26 februari 2014

De PvdA gaat voor het MFC/ Dorpshuis in Feanwâlden.

Het dorp Feanwâlden wacht alle lange tijd op een eigen dorpshuis. Er ligt op dit moment een prachtig voorstel van de werkgroep MFC/dorpshuis, die dit plan wil realiseren samen met de Protestantse gemeente, waarbij Dorpsbelangen in Veenwouden dit ook ondersteund. Als P.v.d.A zijn wij een voorstander van dit plan. De bijdrage van 800.000 euro is binnen de gemeente reeds gereserveerd voor dit project. Het was in de afgelopen week echter nog niet mogelijk om dit plan op de agenda van de gemeenteraad te zetten omdat er onduidelijkheden waren. In een voorbereidend ronde tafel gesprek, vertelden de bestuursleden van de stichting in oprichting, dat het bedrag van 800.000 niet voldoende was om het plan te realiseren. Daarnaast is het op dit moment nog niet duidelijk welke personen of partijen het stichtingsbestuur gaan vormen. De PvdA vindt dat het duidelijk moet zijn of de bijdrage van de gemeente voldoende is voor het realiseren van het MFC/dorpshuis  en dat het duidelijk moet zijn aan welke stichting wij het geld gaan geven. Als dit in de komende weken helder is, kunnen wij in de volgende raadsvergadering, wat de PvdA betreft, een positief besluit nemen. Dat het CDA in Dantumadiel heeft in de afgelopen week berichten de media in heeft gedaan, alsof op deze partij na, alle partijen tegen een MFC/dorpshuis zijn. Wij vinden dit een treurige manier van campagne voeren. Wat de PvdA betreft kan er dit jaar begonnen worden met de bouw van het nieuwe MFC/dorpshuis.

Remy Teunissen

Remy Teunissen

Naast mijn werk voor de fractie en de partij was ik in het dagelijks leven werkzaam als senior adviseur op het gebied HRM bij Palet in Leeuwarden. Mijn aandachtgebied was daar vooral arbeidsmarkt ontwikkeling en opleiding van personeel voor de zorg. Met ingang van de zomer van 2015 ben ik met pre pensioen en kan

Meer over Remy Teunissen