Door Remy Teunissen op 16 februari 2014

De PvdA gaat voor een brede school in Damwâld.

Een vertegenwoordiging van de PvdA in Dantumadiel heeft samen met hun lijsttrekker Siepie Hylkema een bezoek gebracht aan de dr. J. Botkeskoalle in Damwâld. Met Trees Galema directeur van ROOBOL en Alie Rienks directeur dr. J. Botkeskoalle zijn wij samen in gesprek gegaan over de toekomst van het (openbaar) onderwijs in onze gemeente. In De Westereen wordt een brede school gerealiseerd. De PvdA vindt ook dat in Damwâld een brede school moet komen.

Voor de Botkeskoalle staat een ding centraal en dat is de kwaliteit van het onderwijs. Dit heeft de overkoepelde organisatie Roobol ook in zijn visie staan. Dit zou voor elke school natuurlijk centraal moeten staan. Onze vraag was dan ook van hoe brengen jullie dit in de praktijk. Op deze vraag kwamen een aantal bijzondere antwoorden. Dit doet men binnen de Botkeskoalle niet alleen door de nieuwste methodes toe te passen op het gebied van de bekende leervakken als rekenen en taal, maar ook door drietalig onderwijs te gaan gebruiken en een project te starten als ‘De vreedzame school’. Een project waarbinnen er aandacht is voor de sociale ontwikkeling van het kind. Dit in relatie tussen de school, het kind en de ouders. Binnen de school is dit ook zichtbaar middels opgehangen A4 papieren waarop staat wat kan nu wel en wat kan nu niet. Het zijn bijna Loesje achtige posters. Ouders spelen ook een belangrijke rol in deze school. Vaak wordt er bewust gekozen voor het openbaar onderwijs. De betrokkenheid is groot wat blijkt uit het zelf organiseren van activiteiten door de ouders voor de school. Gegeven is wel dat het openbaar onderwijs elk kind opneemt dat niet wordt aangemeld bij andere scholen in onze gemeente. Er zitten naar verhouding dan ook meer kinderen met een allochtone afkomst op deze school dan op andere scholen, dit los van de groep kinderen met speciale problematiek. De leerkrachten van de Botkeskoalle zijn er trots op dat zij juist deze kinderen op een excellente wijze kunnen begeleiden.

Noordoost Fryslân is aan het vergrijzen en wat betekent dit dan voor het basis onderwijs en onze kinderen?

De stichting Roobol zegt: Daar waar samenwerking nodig is doen wij dat. Een brede school in De Westereen wordt nu verwezenlijkt. Dat kan ook in Damwâld. Eén centrum voor kinderen van 0 tot 12 jaar is het ideaal. Kleine scholen, zoals in Driezum kunnen hier onderwijs inhoudelijk bij aansluiten, want de kwaliteit van onderwijs staat centraal.

Remy Teunissen

Remy Teunissen

Naast mijn werk voor de fractie en de partij was ik in het dagelijks leven werkzaam als senior adviseur op het gebied HRM bij Palet in Leeuwarden. Mijn aandachtgebied was daar vooral arbeidsmarkt ontwikkeling en opleiding van personeel voor de zorg. Met ingang van de zomer van 2015 ben ik met pre pensioen en kan

Meer over Remy Teunissen