Door Remy Teunissen op 29 november 2015

De brede school in Damwald komt langzaam in zicht.

 

In de Actief van vorige week stond het positieve bericht dat er een brede school gebouwd wordt in Damwald. Een prachtig bericht waar de fractie van de PvdA dan ook helemaal achter staat. Op 24-11-2015 dit voorstel besproken in de gemeenteraad van Dantumadiel. Het betreffende raadsvoorstel ging echter alleen maar over een vervolgonderzoek of een brede school realiseerbaar is. Het CDA kwam echter met een amendement om ook een andere optie te onderzoeken, namelijk om de huidige openbare school te renoveren en de twee christelijke scholen samen te voegen bij De Fontein. Een jammerlijk voorstel want de Botkeskoalle (openbaar onderwijs) is in een slechte staat en eigenlijk niet meer aan te passen aan de wensen voor het onderwijs van deze tijd. En bij De Fontein wordt het al te kleine schoolplein vol gebouwd. Helaas heeft het amendement het gehaald en komt er nu een onderzoek naar allebei de opties. Wat de uitkomst daar ook van zal zijn; de PvdA gaat voor de brede school, een multifunctioneel centrum met basis onderwijs, kinderopvang, mogelijk sport en zo nodig andere functies die in het verlengde hiervan liggen. Als je als gemeente toch moet investeren in onderwijslocaties, doe dat dan in een keer goed.

Investeren in de toekomst, is investeren in een goede, bij de tijd passende onderwijsvoorzieningen voor onze kinderen.

Remy Teunissen

Remy Teunissen

Naast mijn werk voor de fractie en de partij was ik in het dagelijks leven werkzaam als senior adviseur op het gebied HRM bij Palet in Leeuwarden. Mijn aandachtgebied was daar vooral arbeidsmarkt ontwikkeling en opleiding van personeel voor de zorg. Met ingang van de zomer van 2015 ben ik met pre pensioen en kan

Meer over Remy Teunissen