Door op 28 april 2013

Congres Leeuwarden

Zaterdag vond in Leeuwarden het PvdA-congres plaats. Hoog op de agenda stond de strafbaarheid van illegaliteit.

De partijtop was tegen de motie van de vroegere Iraanse vluchteling Terphuis. Ook de PvdA Dantumadiel heeft voor deze motie gestemd, jammer dat tijdens dit congres in de speech van Diederik Samsom naar voren kwam dat hij de motie naast zich neer zou leggen wegens een afspraak in het regeerakkoord waar hij de handtekening onder had gezet, (stond er ook geen handtekening onder de inkomens afhankelijke zorgpremie)

Terphuis sluit niet uit dat hij zal proberen steun te krijgen voor een extra partijcongres over dit onderwerp.