25 januari 2014

Bijeenkomst PvdA Dantumadiel met sportverenigingen

Op woensdag 29 januari a.s. organiseert de PvdA Dantumadiel een informatiebijeenkomst met de sportverenigingen die gebruik maken van de drie sporthallen in de gemeente.
Sinds februari 2013 is het gemeentebeleid voor het beheer van de sporthallen in Dantumadiel gewijzigd. De sportverenigingen moeten sindsdien zelf meer werkzaamheden verrichten zoals o.a. het schoonmaken van kleedruimtes, het zelf openen en sluiten van de sporthal. Dit vergt veel meer inzet en verantwoordelijkheid van de verenigingen.
De PvdA Dantumadiel wil de ervaringen, ideeën en gedachten van de betrokken sportverenigingen meenemen in de evaluatie van dit gemeentebeleid.
Daarom organiseert de PvdA een bijeenkomst op 29 januari aanstaande om 19.30 uur in de Pipegael in Broeksterwâld.
Een groot aantal sportverenigingen heeft zich al aangemeld voor deze bijeenkomst. Ook de pers is hierbij van harte welkom.

Voor meer informatie:

PvdA Dantumadiel
Geert Postma, voorzitter
Telefoon 06-51358081