Door op 10 april 2013

Bezoek van de PvdA fractie aan Sûkerei in Damwâld.

 

Stichting Dorpsherstel Dantumadeel had jaren geleden een doel: het behoud van onze oude karakteristieke gebouwen. Dit initiatief resulteerde uiteindelijk in een openlucht museum; de Sûkerei Het museum laat het leven en wonen in de Noordelijke Friese Wouden rond 1900 zien. Wâldhuskes en cichorei vormen de hoofdingrediënten voor een bezoek aan de Sûkerei.

Op 2e paasdag mag het cultuur historisch museum, de Sûkerei, haar 5-jarig bestaan vieren.

Hoog tijd om als fractie een bezoek te brengen aan ‘ons’ museum. Op 22 maart werden we verwelkomt door de heren Oege Jan Leegstra (voorzitter), Klaas Poelstra (penningmeester), Freerk Hoekstra (bestuurslid), Fred Pietersma (secretariaat), van het bestuur van de Sûkerei.

Onder het genot van koffie met cichoreikoek en een rondleiding kwamen we aan de weet dat er heel wat komt kijken bij het runnen van een museum. De Sûkerei wordt momenteel gerund door ongeveer 30 vrijwilligers waarvan een derde regelmatig aanwezig is. Tijdens de openingstijden moeten er minimaal 3 vrijwilligers aanwezig zijn voor de rondleidingen, kassa en verkoop. Al deze vrijwilligers zorgen ervoor dat de huidige 4000-5000 bezoekers per jaar kunnen genieten van een dagje uit. Naast de gewone bezoekers is er ook een speciaal Educatieproject voor de groepen 5 t/m 8 van de basisscholen. Voor 3 euro per kind beleven zij hoe het was om te leven in vroeger tijden. Klompen aan, schort voor en aan de slag……. Ook groepen van het voortgezet onderwijs zijn welkom en kunnen ervaren hoe het leven van een jeugdige was zonder tv, internet, Facebook etc.

 

Maar om als museum op de kaart te (blijven) staan is uitbreiding wenselijk en noodzakelijk. Er moeten meer gebouwen en activiteiten komen. Voortdurend is men op zoek naar mogelijkheden daartoe. Ideeën zijn er genoeg maar het kostenplaatje is vaak het struikelblok. De Sûkerei is afhankelijk van aantallen bezoekers en een kleine subsidie. Zonder dit laatste kan de Sûkerei niet overleven. Een idee dat leeft is om de ‘lagere school’ aan de Swette te Feanwâlden te herbouwen op het terrein. De kosten van herbouw zijn geschat op 7 ton. Helaas is dat geld er niet. Gelukkig is er een lichtpuntje. In het kader van een re-integratieproject moet een oude (water)molen gerestaureerd worden. Eigenlijk moet deze molen verplaatst worden en zichtbaar zijn voor het publiek. De Sûkerei is de beoogde locatie om deze molen te herplaatsen. Dat zou een mooi begin zijn van uitbreiding want er is meer nodig om publiek te blijven trekken en te blijven voortbestaan.

Wij hebben genoten van een middagje Sûkerei en nodigen u uit om ook eens een bezoek te brengen aan ons museum. Het is erg leerzaam en goed om te ervaren hoe ‘onze’ voorouders leefden.

 

GEZOCHT! De Sûkerei is op zoek naar een secretaris en vrijwilligers. Als u interesse heeft…..neem dan contact op met de Sûkerei.