Door Remy Teunissen op 20 april 2013

Bezoek aan een dagopvang voor ouderen

De dagopvang in Nij Tjaerda is gevestigd in een appartement vlak naast die ingang van dit senioren centrum. Vijf dagen in de week is het geopend en het biedt dagelijks acht tot tien ouderen een gezellige en veilige plek om te verblijven. Reden voor een drietal leden van de fractie van de PvdA voor een bezoek aan deze vorm van ouderenzorg. Om tien uur komen wij gelijktijdig binnen met de cliënten van de dagopvang. Ieder heeft zijn eigen plekje aan de tafel in een leuke huiskamer. Tijd voor de koffie en voor de verhalen die iedereen te vertellen heeft, want een verhaal heb je altijd wel te vertellen als je tachtig plus bent. “Dag vliegt hier voorbij” vertelt een mevrouw links van mij en “als ik alleen ben dan wordt is zo somber maar hier is dat zo weer over” hoor ik rechts. Je hebt een z.g. indicatie nodig om gebruik te maken van de dagopvang. Vaak speelt de huisarts hierin een belangrijke rol. De dagopvang geeft mensen vaak weer structuur in hun leven, je bent samen met anderen en kunt je zorgen en wensen delen. Het biedt daardoor ouderen de mogelijkheid om langer zelfstandig te blijven wonen. De dagopvang in Nij Tjaerda is onderdeel van Pasana. Naast deze dagopvang is er ook in Broeksterwald een dagopvang (gewoon in een woonhuis) voor twee dagen in de week, dit met de wens om dit uit te breiden naar meer dagen. De dagopvang werkt met een medewerker van Pasana maar verder vfotoooral met vrijwilligers. Het werken met deze vrijwillige medewerkers is erg belangrijk voor de dagopvang, niet alleen voor het regelen van het vervoer of het ondersteunen van de activiteiten op dag maar ook gewoon voor de contacten die je hebt als ouderen met anderen uit het dorp. De dagopvang wordt in 2015 ondergebracht in de WMO en daarmee wordt het onderdeel van het gemeentelijk beleid. Dit is op zich een prima plan maar achter deze overheveling van het Rijk naar de gemeente ofwel de AWBZ naar de WMO zit een bezuinigingsopdracht van 25%. Het bezoek aan deze dagopvang maakte voor mij duidelijk dat wij als gemeente hier juist op moeten investeren. Door ouderen deze ondersteuning te bieden voorkom je veel meer kosten in het vaak medische of sociaal maatschappelijke circuit. Daar zitten wij dan tussen een groep mondige tachtig plussers met hun ervaring van het leven en ik vind het mooi dat ze daar ook hun mening over geven. Een van de aanwezigen is mevrouw Heeringa-Seepma. Ze heeft meer dan dertig boeken geschreven in het Frysk. Op verzoek leest ze het verhaal ‘Maaitijd’ voor. Iedereen is stil en luistert aandachtig. Mooi dat dit kon op dat moment en bij de dagopvang. Het toont aan dat deze vorm van begeleiding aan ouderen, hen de mogelijkheid biedt om zich zelf te zijn en met een steuntje in de rug verder te leven.

 

 

Remy Teunissen

Remy Teunissen

Naast mijn werk voor de fractie en de partij was ik in het dagelijks leven werkzaam als senior adviseur op het gebied HRM bij Palet in Leeuwarden. Mijn aandachtgebied was daar vooral arbeidsmarkt ontwikkeling en opleiding van personeel voor de zorg. Met ingang van de zomer van 2015 ben ik met pre pensioen en kan

Meer over Remy Teunissen