16 mei 2014

Afscheidsreceptie van onze Wethouder

Vandaag, vrijdag 16 mei 2014, was de afscheidsreceptie van Siepie Hylkema. Na acht jaar wethouder te zijn geweest in Dantumadiel en daarvoor ruim 10 jaar in de raad te hebben gezeten, heeft Siepie vandaag afscheid genomen van haar werk in de raad en het college. Dat afscheid nemen was niet makkelijk en zeker niet als je je werk als wethouder graag nog vier jaar had willen voortzetten. Siepie is voor de partij van de arbeid in de afgelopen 12 jaar het boegbeeld geweest. Ze heeft met veel elan en gedrevenheid inhoud gegeven aan haar werk en daarbij ook veel bereikt. Hierbij moeten wij zeker denken aan de bouw van de Wingerd en het realiseren van de start van de brede school in de Westereen.  Haar sociaal democratische inspiratie vloeit voort uit dat wij ze zelf aanhaalde in haar afscheidstoespraak: Het is belangrijk dat iedereen dezelfde kansen krijgt om iets van het leven te maken,  met name daar waar je wieg heeft gestaan, is vaak bepalend voor je leven.Nog steeds geldt: hoe hoger het inkomen, des te beter is de gezondheid en zijn je maatschappelijke kansen.

Normaal geven wij als PvdA graag iedereen één roos. In dit geval is het een hele bos geworden maar als er een vrouw is die dit verdiend, dan is dat voor ons als PvdA’ers in Dantumadiel; Siepie Hylkema.