Door Harry Postma op 24 mei 2016

70 jaar lid

In het kader van het 70 jarig bestaan van de PvdA hebben alle leden die 70 jaar lid zijn een speld gekregen. In onze afdeling is dhr. De Vries uit Feanwâlden een van die veteranen.

Bij het bezoek aan dhr. De Vries bleek hij inmiddels 93 jaar oud. Hij is een beetje doof maar nog goed bij de pinken.

Hij kan goed over vroeger vertellen. In de tijd dat hij opgroeide was het moeilijk voor de mensen. Zelf is hij begonnen als bakkers venter. Hij werkte in verschillende plaatsen in Fryslân. Later is hij bij de post als besteller gekomen. Je had dan vast werk en het verdiende beter. Lang heeft hij gewerkt van uit de Schierstins in Feanwâlden waar het postkantoor gevestigd was. ’s Winters was het koud in de sorteer ruimte. Ze losten dit op door postzakken om de benen te wikkelen. Heel andere tijden dus. Inmiddels is dhr. al weer heel lang met pensioen. We spreken de hoop uit dat hij nog heel lang lid van onze partij zal blijven. Op de foto staat hij samen met zijn 88 jarige echtgenote.

Harry Postma

Harry Postma

  Voor het eerst ben ik, als ik mij goed herinner, in 1973 lid van de partij van de Partij van de Arbeid geworden. Ik ben de partij een poos ontrouw geweest in de periode dat ik de partij te rechts vond. Te veel geloof in marktwerking en te weinig, wat voor soort samenleving willen

Meer over Harry Postma