Oosterpoort vervult een belangrijke rol voor gehandicapten