Door op 6 juni 2013

Op weg naar gemeentelijke raadsverkiezingen maart 2014

Afgelopen woensdag, 5 juni hield de PvdA Dantumadiel een bijeenkomst in Old Dutch te De Westereen om invulling te geven voor het verkiezingsprogramma met betrekking tot de gemeentelijk raadsverkiezingen in maart 2014.

Op deze bijeenkomst waren zowel leden als niet leden aanwezig.

Onder leiding van Remy Teunissen werd er een vijftal hoofdthema’s in kaart gebracht.

In groepjes van drie werd er per thema gediscussieerd wat voor de PvdA Dantumadiel speerpunten moeten worden.

De input van deze avond met betrekking tot o.a. de thema’s “Werkgelegenheid, Recreatie, De Zorg in de breedste zin, Onderwijs Sport Cultuur en Wonen zullen worden uitgewerkt en op een volgende bijeenkomst verder worden besproken.

Deze avond moet nog worden vastgesteld, maar wij zullen u hier tijdig over berichten.

Een zinvolle bijeenkomst met veel ideeën en standpunten, maar dat is natuurlijk ook de kracht van de Partij van de Arbeid.