9 december 2013

Werkbezoek van Tweede Kamerlid Keklik Yucel

Het centrale thema is : Van peuterspeelzaal naar
peuteropvang?
We beginnen in het MFC De Beijer en eindigen in De Blokkedoaze.