28 mei 2013 | Gemeentehuis Damwald

RTG

De raad vindt het belangrijk om alle belangen mee te kunnen wegen bij een besluit en daarom nodigt de griffie nu actief betrokkenen/belanghebbenden uit voor een Ronde Tafel Gesprek. Ook het college van burgemeester en wethouders en ambtenaren kunnen uitgenodigd worden om deel te nemen aan het gesprek.