7 mei 2013 | Gemeentehuis Damwald

Presidium vergadering

Denk hierbij aan: de begrotingsbehandeling, de spreektijdenregeling, de vergadertijden en het aantal vergaderuren, de voorbereiding en opstelling van de conceptagenda’s voor de vergaderingen van de raad. De fractievoorzitters schuiven aan bij het presidium en gezamenlijk wordt de raadsagenda voor de komende periode bepaald.