16 april 2013 | Gemeentehuis Damwald

Opiniërende raad

Raadsfracties bespreken de voorstellen van het college met elkaar en debatteren. Indienen van moties en amendementen is mogelijk. College reageert hier op.